Služby +

Služby podnikom

5àsec, k dispozícii pre služby podnikov
Vďaka modernému technickému vybaveniu a know-how môžeme ponúknuť taktiež službu pre malé/stredné a veľké podniky:

  • Služby čistenia pracovných odevov
  • Služby čistenia pre domovy dôchodcov
  • Služby zberní priamo v podnikoch so špeciálnymi cenovými tarifami

 Ak potrebujete viac informácií, prosím, kontaktujte nás na: info@5asec.cz