Franšízová spolupráca

Staňte sa franšízantom

5àsec pozýva na spoluprácu podnikavých, kreatívnych ľudí, ktorí sa dokážu aktívne zapojiť do práce, premýšľajú pozitívne o svojej budúcnosti, sú otvorení novým technológiám; ľudí, ktorí by chceli používať zavedený podnikateľský model a pôsobiť v rámci veľkej organizačnej štruktúry.

Frančízant 5àsec by mal mať nasledujúce vlastnosti:

 • Byť podnikavý a zameraný na úspech
 • Byť vytrvalý a plne zapojený do prevádzkovania čistiarne
 • Vedieť zručne riadiť tím
 • Byť pripravený na absolvovanie školení
 • Byť pripravený investovať nutné finančné prostriedky

Výhody franchisingu 5àsec:

 • Najlepšie umiestnenie čistiarní
 • Prevádzkovanie činnosti pod známou značkou
 • Široká ponuka služieb s najvyšším štandardom na trhu
 •  Vybavenie čistiarní na svetovej úrovni, neustále konzultácie a školenia umožňujúce zvyšovanie kvalifikácie personálu
 • Poskytovanie servisu a podpora zo strany špecialistov
 • Odborná analýza výsledkov
 • Vykonávanie celoštátnych marketingových kampaní

Veľkosť investície:

Franšíza je naším spoločným dielom, a preto osoby, ktoré sa rozhodnú pre túto formu hospodárskej spolupráce, môžu počítať s neustálou podporou zo strany 5àsec.
Investície môžu byť financované z vlastných zdrojov, alebo za účasti banky alebo leasingových fondov.

Minimálna výška investície do franšízy je asi 2 500 000,- Kč.

Jednotné platby:

Licenčný poplatok – 405 000,- Kč
Mesačné paušálne poplatky: vo výške 5 % z obratu

Zisk:

Zisk, ktorý bude dosiahnutý počas prevádzkovania podnikateľskej činnosti, náleží v plnej výške frančízantovi a nepodlieha rozdeľovaniu. Môže byť závislý od mnohých prvkov, o. i. umiestnenia čistiarne, štruktúry financovania investícií, ale predovšetkým od angažovanosti a schopnosti frančízanta.
   
V prípade záujmu, prosím, kontaktujte
Tel.: +420 257 215 078
E- mail: info@5asec.cz