Náš záväzok

5àsec prechádza už veľa rokov stabilným a vytrvalým rastom a rozširovaním do celého sveta s cieľom stať sa najväčším svetovým maloobchodným predajcom v odbore chemického čistenia. Z medzinárodného pôsobenia pre nás vyplynula zásadná požiadavka: naďalej poskytovať kvalitné služby a pritom zaistiť udržateľný rozvoj rešpektujúci životné prostredie.

Program „We Share”

Na tento účel bol v roku 2011 spustený program „We Share“ (Zdieľame), ktorý definuje zlepšovacie opatrenia merateľné prostredníctvom našej siete.

Realizáciou tohto programu sme sa zaviazali hľadať RIEŠENIA na obmedzenie nášho dopadu na životné prostredie, ZARUČIŤ bezpečné a vhodné pracovné prostredie a podporovať INOVÁCIE s cieľom vyhľadávať ekologicky šetrné alternatívy našich súčasných procesov.