Rozvoj riešení

Poskytovanie služieb na vysokej úrovni pre našich zákazníkov a súčasné zaistenie udržateľného rastu je možné. Podpisom Charty udržateľného rozvoja sa naše krajiny zaväzujú hľadať udržateľné riešenia s cieľom obmedziť svoj dopad na životné prostredie so zameraním na 3 hlavné strategické priority:

Recyklácia

Recyklačný program je zameraný na podstatné zníženie množstva denne používaných spotrebných materiálov a na podporu ich opakovaného používania.
Napríklad vešiaky sú základným prvkom činností čistenia a sú dodávané vo veľkom množstve, a preto vytvárajú značný objem odpadu.
Preto sa spoločnosť 5àSec rozhodla spustiť program zameraný na opakované používanie drôtených vešiakov. Dnes môžu zákazníci vracať svoje vešiaky do čistiarne. Táto iniciatíva, realizovaná prvýkrát vo Švajčiarsku, umožnila znížiť počet používaných vešiakov o 5 %. Vďaka svojej úspešnosti bude tento program rozšírený aj do partnerských krajín. Súbežne s týmto programom sme prijali opatrenia na obmedzenie používania plastových vreciek tým, že ich nahradzujeme ekologicky šetrnými opakovane použiteľnými jednotlivými obalmi.

Optimalizácia spotreby energie

Optimalizácia využívania energie je pre nás zásadná. Z toho dôvodu sme zaviedli riešenia na podstatné zníženie našej spotreby vody a elektriny. Pomocou zavedenia systémov na dávkovanie a regeneráciu vody máme v pláne znížiť našu spotrebu energie v roku 2012 o 5 %.

Logistika

Keďže sa v dnešnej dobe stávajú všadeprítomnými heslami mobilita a personalizované služby, predstavuje zásadnú súčasť nášho rozvoja výber ekologicky šetrných dopravných prostriedkov. Preto sme v centrách miest v niektorých krajinách zaviedli ekologicky šetrný dodávkový systém, ktorý je založený v nahradzovaní motorových vozidiel elektrickými bicyklami. Krajiny, ktoré podpísali Chartu, sa zaviazali realizovať dve nové ekologicky šetrné iniciatívy za rok.